Nekla - turystyka.nekla.eu

turystyka-01.jpg dee1f3cae75a050728bf21695354bd85
Wyniki I Nekielskiego Biegu
2014-06-28 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zamieszczamy zaktualizowaną listę wyników (8.07.2014r.), ponieważ 3 osoby zgłosiły przebiegnięcie tylko 1 pętli, w związku z czym zostały zdyskwalifikowane. W związku z powyższym osoby, które zajęły miejsca premiowane nagrodami otrzymają należne nagrody przelewem bankowym na konto.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię