Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

turystyka-01.jpg e6b0115449b2b6ad40e20b70550ae576
Wyniki I Nekielskiego Biegu
2014-06-28 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zamieszczamy zaktualizowaną listę wyników (8.07.2014r.), ponieważ 3 osoby zgłosiły przebiegnięcie tylko 1 pętli, w związku z czym zostały zdyskwalifikowane. W związku z powyższym osoby, które zajęły miejsca premiowane nagrodami otrzymają należne nagrody przelewem bankowym na konto.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię