Nekla - turystyka.nekla.eu

turystyka-01.jpg cd20486349d107a7f52264b4d537de0f
DOŁĄCZONE PLIKI
Regulamin
2014-03-25 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 REGULAMIN

I NEKIELSKIEGO BIEGU DO LATA

28 czerwca 2014 r. w Nekli

     I.       Organizatorzy imprezy:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
2. Nekielski Ośrodek Kultury.
3. Stowarzyszenie Światowid.

 

      II.      Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  3. Promocja Gminy Nekla.

 

    III.     Termin i miejsce:

1. Bieg odbędzie się 28 czerwca 2014 r. (sobota), start biegu głównego o godz. 10:00.
2. Start i meta – ul. Chopina  (na wysokości hali sportowo-widowiskowej).
3. Biuro zawodów  mieści się przy Zespole Szkół w Nekli (parking).

 

    IV.     Program

8:00 – 9:30 – zapisy do biegu głównego

9:35 – 9:55 – rozgrzewka

10:00 – start biegu głównego

12:00– start biegu familijnego

 

    V.    Dystans, nagrody i kategorie wiekowe:

 

1. Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 km. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Nekla i miejscowości Starczanowo po nawierzchni asfaltowej i drogach gruntowych. Szczegółowy przebieg trasy pokazuje mapa będąca załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2. Organizator zapewnia wodę na trasie.

3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny.

4. Podczas zapisów i weryfikacji zawodników (wymagany dowód tożsamości) w biurze zawodów należy pobrać chip, numer startowy oraz bon konsumpcyjny – pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Nekielskiego Biegu do Lata.

5. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w pozostałych kategoriach.

6. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. Organizator przygotował 400 szt. medali.

7. Organizator przewidział pakiet startowy dla pierwszych 400 zawodników, którzy w biurze zawodów odbiorą numer startowy.  

8. Dla uczestników biegu głównego organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny oraz napoje (bon konsumpcyjny).

 

VI.    Kategorie:

1.       Główna

a)      Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b)      Mężczyźni

 I miejsce

 II miejsce

 III miejsce

2.       Kategoria 16-29 lat

a)      Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b)      Mężczyźni

  I miejsce

  II miejsce

 III miejsce

 

3.     Kategoria 30-39 lat

a)  Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b)  Mężczyźni

   I miejsce

  II miejsce

  III miejsce

 

4.   Kategoria 40-49 lat

a)  Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b)      Mężczyźni

  I miejsce

  II miejsce

  III miejsce

5.       Kategoria 50+

a)      Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b)      Mężczyźni

    I miejsce

   II miejsce

   III miejsce

6.       Mieszkaniec Gminy Nekla

a)      Kobiety

I miejsce

b)      Mężczyźni

  I miejsce

 

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

 

  VII.     Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – puchar + nagroda pieniężna 400 zł

II miejsce – puchar + nagroda pieniężna 300 zł

III miejsce – puchar + nagroda pieniężna 200 zł

 

VIII.            Nagrody pieniężne dla trzech najlepszych uczestników w w/w kategoriach wiekowych

I miejsce –statuetka + nagroda pieniężna 150 zł

II miejsce –statuetka + nagroda pieniężna 120 zł

III miejsce –statuetka + nagroda pieniężna 100 zł

 

IX.  Dodatkowa klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla

I miejsce – puchar + nagroda pieniężna 150 zł

 

X.   Uczestnictwo:

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście 28 czerwca 2014 r. w biurze zawodów. Należy przedstawić: dokument tożsamości i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy), podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Uczestnikiem biegu może być tylko osoba powyżej 16 roku życia. Osoby w wieku 16-18 lat muszą dostarczyć do biura zawodów oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w biegu.

3. W zawodach mogą startować osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu.

7. Organizator nie zabezpiecza noclegów.

 

 XI.            Sprawy finansowe:

1. Opłata startowa wynosi:

– 20 zł dla osób, które dokonują zgłoszenia i wpłaty do 26 czerwca 2014 r.(zapisy internetowe do dn. 26.06. do g. 24:00). W przypadku nie odnotowania wpłaty w dniu 27 czerwca 2014 r. do godz. 15:00, należy dostarczyć dowód wpłaty do biura zawodów w dniu zawodów.

– 30 zł dla osób, które dokonają wpłaty w biurze zawodów w dniu zawodów.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto Nekielski Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla BS – Kostrzyn o/Nekla 27 9075 0009 1104 5796 0219 4073

3. W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko, opcjonalnie przynależność klubową i miejsce zamieszkania uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.

4. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

 

  XII.            Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.turystyka.nekla.eu , do 26 czerwca 2014 do godz. 24.00.  Nie przyjmujemy zgłoszeń w dniu zawodów.

2. Numer startowy i pakiet należy odebrać w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 w dniu biegu.

 

XIII.            Postanowienia końcowe:

1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie internetowej turystyka.nekla.eu i plus-timing.pl

2. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w  sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

4. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

6. Organizator zapewnia szatnie, natryski i punkt depozytowy przy Zespole Szkół w Nekli, ul. Szczepańskiego 7.

7. Parkingi dla uczestników znajdują się na ul. Poznańskiej (na terenie Nekielskiego Ośrodka kultury oraz przy kościele,  ul. Rynek oraz ul. Dworcowa  (za urzędem).

 

XIV.    Bieg familijny

  1. Bieg familijny ma charakter rekreacyjny. Trasa biegu to 2 km. Start biegu godz. 12:00.
  2. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Nekla po nawierzchni asfaltowej i drodze gruntowej. Szczegółowy przebieg trasy pokazuje mapa będąca załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
  3. Na bieg familijny nie ma zapisów.
  4. Organizator przewiduje zorganizowanie biegu familijnego, jeśli zgłosi się przynajmniej 10 zawodników.
  5. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.

 

  XV.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię