Nekla - www.syrena.nekla.eu

turystyka-01.jpg 3461d7bf4e4ec7617cfa3dfdd5d63393
Uroczystości kulturalne
2013-10-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Uroczystości kulturalne – większość imprez kulturalnych organizuje Nekielski Ośrodek Kultury, ostatnio  coraz większą aktywność wykazują w tej sferze  także organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Warto nadmienić, że organizowane są uroczystości  patriotyczne służące podtrzymaniu i pielęgnowaniu tradycji narodowej oraz upamiętniające walki narodowo-wyzwoleńcze.  Do najważniejszych należą: 3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w  1792 r., 22 maja - rocznica zamordowania przez Niemców 25 Polaków w Małej Górce w 1941 r.; 11 listopada - rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.; 15 września – rocznica zrzutu broni i sprzętu w Janowie dla oddziałów Armii Krajowej w Wielkopolsce w 1943 r. (organizowane wspólnie z Kostrzynem, Dominowem i Środą Wlkp.).

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
IV nekielski bieg do lata2.jpg ee7f4238c84ba89cd4481d7f424bb5e9
2017 logo_biegu3_rgb_230.jpg 6e68a52be6385e5945f219db26983f33